Aktualności

Fundusz badawczy węgla i stali

Wygodnym mechanizmem zdobycia środków na badania może okazać się także ...

Projekty ERA-NET

W chwili obecnej naukowcom oddano do dyspozycji także inne możliwości zdobycia funduszy na badania. Warto bliżej się bliżej z nimi zapoznać.

Informacje z Krajowego Punktu Kontaktowego

Krajowy Punkt Kontaktowy uruchomił na swojej stronie internetowej nową podstronę prezentująca możliwości, jakie  Program Horizon 2020daje indywidualnym naukowcom, chcącym realizować własne badania i dalej rozwijać się zawodowo/naukowo.

Informacje dotyczące programu UE Horyzont 2020

Ambitnym celem nowego programu Unii Europejskiej jest zapewnienie członkom konkurencyjności na rynku ogólnoświatowym; w zamierzeniach są pewne dziadziny, w których kraje UE mają pełnić wiodącą rolę. Idea polega na znacznym przyspieszeniu procesu wdrażania nowych technologii czy przełomowych odkryć (wynalazków). Plany brzmią wspaniale, pozostaje mieć nadzieję, że, chociaż częściowo, zostaną zrealizowane.