Informacje dla studentów przyjętych na studia I-go stopnia 2019/2020

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 odbędzie się 1 października 2019r. o godz. 16:00 w Dużej Auli Gmachu Głównego PW, Pl. Politechniki 1

-----

Odbiór legitymacji studenckiej i podpisywanie ślubowania akademickiego 01.10.2019r. w godz. 9:00-12:00 oraz 13:00-15:00 pokój 127.

Do 15.09.2019r. należy wnieść opłatę za wydanie legitymacji - 22zł. (nie wniesienie w terminie opłaty wiąże się z brakiem możliwości odebrania legitymacji 1.10.2019r.)

Indywidualny numer konta do wpłaty znajduje się w systemie USOSWeb: https://usosweb.usos.pw.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:news/default()

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy należy złożyć na Wydziale w dniu odbioru legitymacji.

Jeżeli przychodnia nie wydała Państwu oryginału i kopii zaświadczenia prosimy o zrobienie kopii dla siebie (przyda się w latach późniejszych np. do praktyk studenckich) - Dziekanat nie wydaje złożonych oryginałów ani nie robi kopii zaświadczeń.

Wykaz przychodni wykonujących badania w ramach NFZ:

https://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-stacjonarne-I-stopnia/Badania-lekarskie-kandydatow-na-studia

-----

Podział na grupy dziekańskie

application/vnd.ms-excel Grupy 2019_2020 (88,00 kB, 11/09/2019 13:16)

-----

Domy studenckie

 Informacje i terminy akcji kwaterunkowych dostępne są na stronie www.kwaterunek.sspw.pl

-----

Stypendia

 Wnioski można składać w Dziekanacie (stanowisko 2) od 3 października 2019r.

Więcej informacji na stronie: www.bss.ca.pw.edu.pl

-----

Godziny przyjęć studentów - Dziekanat i Prodziekani

https://www.meil.pw.edu.pl/MEiL/Wydzial/Dziekanat

https://www.meil.pw.edu.pl/MEiL/Wydzial/Wladze

-----

Zapraszamy także do śledzenia ogłoszeń na facebooku dziekanatu

https://www.facebook.com/Dziekanat-MEiL-156736714714233

-----

więcej informacji wkrótce