Informacje dla studentów przyjętych na studia I-go stopnia 2019/2020

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 odbędzie się 1 października 2019r. o godz. 16:00 w Dużej Auli Gmachu Głównego PW, Pl. Politechniki 1

Odbiór legitymacji studenckiej i podpisywanie ślubowania akademickiego 01.10.2019r. w godz. 9:00-12:00 oraz 13:00-15:00 pokój 127 - za okazaniem dowodu osobistego albo innego dokumentu ze zdjęciem.

Do 15.09.2019r. należy wnieść opłatę za wydanie legitymacji - 22zł. (nie wniesienie w terminie opłaty wiąże się z brakiem możliwości odebrania legitymacji 1.10.2019r.)

Indywidualny numer konta do wpłaty znajduje się w systemie USOSWeb: https://usosweb.usos.pw.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:news/default()

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy należy złożyć na Wydziale w dniu odbioru legitymacji.

Jeżeli przychodnia nie wydała Państwu oryginału i kopii zaświadczenia prosimy o zrobienie kopii dla siebie (przyda się w latach późniejszych np. do praktyk studenckich) - Dziekanat nie wydaje złożonych oryginałów ani nie robi kopii zaświadczeń.

Wykaz przychodni wykonujących badania w ramach NFZ:

https://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-stacjonarne-I-stopnia/Badania-lekarskie-kandydatow-na-studia

Podział na grupy dziekańskie

application/vnd.ms-excel Grupy 2019_2020_stan na 2.10.2019 (79,00 kB, 2/10/2019 10:43)

Domy studenckie

 Informacje i terminy akcji kwaterunkowych dostępne są na stronie www.kwaterunek.sspw.pl

Stypendia

 Wnioski można składać w Dziekanacie (stanowisko 2) od 3 października 2019r.

Więcej informacji na stronie: www.bss.ca.pw.edu.pl

Godziny przyjęć studentów - Dziekanat i Prodziekani

https://www.meil.pw.edu.pl/MEiL/Wydzial/Dziekanat

https://www.meil.pw.edu.pl/MEiL/Wydzial/Wladze

Zapraszamy także do śledzenia ogłoszeń na facebooku dziekanatu

https://www.facebook.com/Dziekanat-MEiL-156736714714233

UWAGA!!!  ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE   UWAGA !!!

  

SZKOLENIA BHP

 

Szkolenie z zasad BHP i zasad udzielania pierwszej pomocy:

1)    dla grup 1 – 5 zajęcia odbędą się w sali T1 w godzinach 1815– 2100  w dniu 03.10.2019

2)    dla grup 6 – 10   zajęcia odbędą się w sali T1 w godzinach 1815 –2100   w dniu 07.10.2019

3)    studenci polskojęzyczni z grup angielskich proszeni są o dołączenie do powyższych grup.

Niezaliczenie tego szkolenia w podanych terminach będzie wymagało zaliczenia go ODPŁATNIE w dodatkowym terminie (opłata za szkolenie w dodatkowych terminach - 80 zł).

Brak odbycia szkolenia z BHP zawiesza studenta w prawie do uczęszczania na zajęcia dydaktyczne.

 
    

Szkolenie Biblioteczne

 

Każdy student po odbiorze legitymacji powinien zgłosić się do Biblioteki Wydziałowej lub Biblioteki Głównej by aktywować kartę biblioteczną, ma też obowiązek odbyć szkolenie biblioteczne w formie e-kursu: https://ekursy.okno.pw.edu.pl/course/index.php?categoryid=10

Szkolenie będzie aktywne w dniach: 7-12.10.2019r.

 

Biblioteka Wydziałowa i Czytelnia - Gmach Instytutu Techniki Cieplnej, godziny otwarcia 9°° -1730.

  

Wychowanie fizyczne

Wszyscy studenci I-go semestru muszą obowiązkowo zapisać się na Wychowanie fizyczne w systemie USOSWeb.

Terminy i instrukcja dostępna na stronie: https://www.swfis.pw.edu.pl/Aktualnosci/Zapisy-na-zajecia-wychowania-fizycznego2

Wszelkie problemy z rejestracją na zajęcia, czy też sprawy związane ze zwolnieniem z wychowania fizycznego z powodu złego stanu zdrowia proszę zgłaszać do Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PW mieszczącego się w HALI RIVIERA DUŻA  przy ul. Waryńskiego 12 a – budynek SWFiS.