Konferencje i szkolenia

II Ogólnopolskie Sympozjum Energia „Energetyka na skalę XXI wieku – współczesne rozwiązania i przyszłość branży energetycznej”, Lublin

W dniu 14 czerwca 2018 roku odbędzie się sympozjum naukowe, podczas którego zostaną poruszone zagadnienia dotyczące zarówno konwencjonalnych, jak i alternatywnych źródeł pozwalających na pozyskanie wszystkich rodzajów energii.

Seminarium internetowe: "Renowacja budynków użyteczności publicznej w Europie"

W dniu 27 kwietnia 2018 roku w godzinach 11-13 odbędzie się webinarium zorganizowane w partnerstwie z inicjatywą ONZ w dziedzinie finansowania środowiska. Omówione zostaną w szczególności renowacje budynków użyteczności publicznej oraz różne bariery utrudniające finansowanie inwestycji w efektywność energetyczną w tym sektorze.

XX Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa "Materiały i Technologie XXI wieku", Katowice

W dniu 17 maja 2018 roku na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii odbędzie się sesja naukowa, której tematyką będą m.in. - inżynieria materiałowa, materiały metalowe, ceramiczne, kompozytowe, recykling materiałów, ochrona środowiska oraz wiele innych tematów pokrewnych.

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Biznesowa "Inżynieria Przyszłości 2018", Mszczonów

W dniach 15-16 maja 2018 roku odbędzie się konferencja naukowo-biznesowa organizowana przez Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Business Centre Club, skierowana do przedstawicieli świata nauki, biznesu, samorządów, jak i organizacji pozarządowych. Celem konferencji będzie wymiana wiedzy i doświadczeń młodego pokolenia naukowców i przedsiębiorców.

V Konferencja Naukowa z cyklu Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska pt. "Rolnictwo i przemysł a polityka energetyczna", Poznań

W dniach 24-25 maja 2018 roku odbędzie się konferencja, dotycząca bezpieczeństwa energetycznego w kontekście ochrony środowiska.

X Krajowy Konkurs Energetyczny im. prof. Jacka Malko „Wszystko zależy od energii"

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, którego celem jest promowanie i wspieranie młodzieży uzdolnionej naukowo posiadającej pasje badawcze związane z racjonalnym zarządzaniem energią i środowiskiem.

Polski Rajd Ekologiczny z Konferencją Naukową „Vehicles Of The Future”

Wydział Mechaniczno-Energetyczny POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ przy współpracy Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie organizuje V POLSKI RAJD EKOLOGICZNY z KONFERENCJĄ NAUKOWĄ "VEHICLES OF THE FUTURE" w dniach 28 kwietnia - 2 maja 2018 r. na trasie Wrocław - Mińsk

II. Ogólnopolska konferencja naukowa “Bezpieczeństwo regulacja i konkurencja na rynku energetycznym”, Łódź

W dniu 26 kwietnia 2018 roku odbędzie się konferencja poświęcona tematyce bezpieczeństwa, regulacji, konkurencji i ochronie konsumentów na rynku energetycznym.

18th Polish-American Conference on Science and Technology, Warszawa

W dniach 24-25 maja 2018 roku odbędzie się polsko-amerykańska konferencja poświęcona współpracy między polskimi i amerykańskimi partnerami w obszarze innowacji i najnowszych technologii. Konferencja zgromadzi ludzi z organizacji akademickich, przemysłowych i rządowych.

15. Krajowa Konferencja Robotyki, Polanica-Zdrój

W dniach 5-9 września 2018 roku odbędzie się konferencja, która ma na celu dokonanie przeglądu wyników prac badawczych i konstrukcyjnych w dziedzinie robotyki uzyskanych w Polsce w ciągu ostatnich lat

Pani Inżynier w Pracy - Akademia EDC

Cykl czterech spotkań, na których przekazana będzie wiedza na temat wykorzystania najnowocześniejszych technologii w przemyśle. Dowiesz się jak wygląda dzień z życia inżyniera oraz poznasz zakres prac wykonywanych przez pracowników EDC.