Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: “1000 pytań o pracę naukową – badania, dzieła, awanse naukowe”, Wrocław

Dnia 9 czerwca 2018 odbędzie się konferencja naukowo-szkoleniowa w konwencji „pytanie-odpowiedź-dyskusja”. Celem konferencji jest m.in. stworzenie możliwości wymiany informacji oraz dyskusja nt. kontekstów, problemów i kierunków rozwoju pracy naukowej w aspekcie badań, dzieł i awansów naukowych.

Każdy z uczestników konferencji przesyła, jeszcze przed wydarzeniem, pytania związane z szeroko rozumianą pracą naukowa (do 20). Lista wszystkich pytań konferencyjnych zostanie opublikowana na stronie internetowej wydarzenia i ułatwi uczestnikom przygotowanie się do udziału w konferencji. Materiał z dyskusji posłuży wydaniu publikacji naukowej.
Więcej informacji: https://exante.com.pl/konferencje-dla-doktorantow/