XV Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna „Constructions Of Optimized Energy Potential - Materials and Energy Saving Technologies”, Częstochowa

W dniach 5 - 7 grudnia 2018 roku odbędzie się jubileuszowa konferencja, która będzie poświęcona współczesnym teoretycznym i praktycznym problemom zrównoważonego budowania oraz wymiany wiedzy i doświadczeń między środowiskiem naukowym a przemysłem. Celem konferencji będzie przedstawienie najnowszych rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych i materiałowych, które są wdrażane w nowoczesnych energooszczędnych konstrukcjach.

Termin zgłoszenia uczestnictwa upływa z dniem 07.09.2018 (tytuł i streszczenie). Zgłoszenie odbywa się poprzez stronę internetową www.mest.bud.pcz.pl/application-form. Zgłoszone prace będą publikowane w punktowanych czasopismach.
Więcej informacji: http://mest.bud.pcz.pl/