III Ogólnopolskie Sympozjum Energia „Energetyka na skalę XXI wieku – współczesne rozwiązania i przyszłość branży energetycznej”, Lublin

W dniu 30 listopada 2018 roku odbędzie się sympozjum naukowe, podczas którego zostaną poruszone zagadnienia dotyczące zarówno konwencjonalnych, jak i alternatywnych źródeł pozwalających na pozyskanie wszystkich rodzajów energii.

Zakres tematyczny Sympozjum:
– przetwarzanie energii,
– magazynowanie i transport energii,
– ochrona środowiska i zagospodarowanie odpadów energetycznych,
– innowacyjne rozwiązania w energetyce (instalacje, maszyny, procesy),
– polityka energetyczna Polska, Europa, Świat,
– bezpieczeństwo energetyczne.
Zgłoszony artykuł pojawi się w monografii konferencyjnej (5 pkt. MNiSW).
Więcej informacji: http://www.sympozjum-energia.pl/