IV edycja bezpłatnej konferencji pt. „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka – Startup – Przemysł”, Kraków

Serdecznie zapraszamy do udziału w IV edycji bezpłatnej konferencji pt. „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka – Startup – Przemysł”, która odbędzie się  w dniach 5-6 czerwca w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica odbędzie się konferencja organizowana w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji. Na wydarzenie zaproszeni są młodzi pracownicy nauki, doktoranci, studenci, Koła Naukowe związani z tematyką m.in. nowymi technologiami informatycznymi (ICT), energetyką, mechaniką, mechatroniką i nanotechnologiami, gospodarką surowcami mineralnymi, ochroną środowiska.

Streszczenia będą drukowane w materiałach konferencyjnych, a zgłoszone referaty będą rekomendowane do publikacji w czasopismach naukowych, np. Acta Innovations (8 pkt), Cuprum (4 pkt) i inne.
Więcej informacji: http://iati.pl/iv-edycji-bezplatnej-konferencji-pt-innowacyjne-pomysly-mlodych-naukowcow-nauka-startup-przemysl/