International Conference of Computational Methods in Engineering Science – CMES’18, Kazimierz Dolny

W dniach 22-24 listopada 2018 roku odbędzie się konferencja, która ma na celu rozwój nauk inżynierskich, technik numerycznych oraz eksperymentalnych, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk przez przedstawicieli środowiska naukowego oraz przedstawicieli przemysłu. Organizatorzy chcą umożliwić wymianę wiedzy między różnymi ośrodkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi reprezentującymi różne dziedziny nauk inżynieryjnych i technicznych.

Na konferencję są zaproszeni przedstawiciele m.in. takich kierunków jak: Budowa i Eksploatacja Maszyn, Elektronika, Elektrotechnika, Inżynieria materiałowa, Inżynieria produkcji, Mechanika.
Więcej informacji: http://cmes.pollub.pl/en/