Przygotowanie rozprawy doktorskiej. Aspekty teoretyczno-empiryczne, Wrocław

W dniu 15 września odbędzie się konferencja pt. „Przygotowanie rozprawy doktorskiej. Aspekty teoretyczno-empiryczne”.

Wydarzenie jest skierowane do doktorantów, ale także osób noszących się z zamiarem podjęcia studiów doktoranckich i próby przygotowania pracy doktorskiej, a w konsekwencji uzyskania stopnia naukowego doktora w wybranej dziedzinie nauk.
Więcej informacji: https://exante.com.pl/konferencje-dla-doktorantow/