VI Konferencja Naukowa "Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska", Poznań

W dniach 29 – 31 maja 2019 roku odbędzie się organizowana przez Fundację na Rzecz Czystej Energii VI Konferencja Naukowa z cyklu Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska. Tegoroczna edycja prowadzona jest pod tytułem: „Fotowoltaika, elektromobilność, magazynowanie energii – w kierunku nowej polityki energetycznej”.

Konferencja będzie się składała z 8 paneli tematycznych. Panel przewodni będzie dotyczył fotowoltaiki, magazynowania energii i elektromobilności.

Przekazane teksty opublikowane zostaną jako rozdziały w specjalnej monografii jeszcze w 2019 r. Zgodnie z sugestią MNISW rozdział w recenzowanej monografii oceniany jest na 20 pkt.

Więcej informacji:  http://konferencja.fundacjaenergia.pl/