VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy – Perspektywy badań środowiska geograficznego, Kraków

W dniach 19-21 października 2018 roku odbędzie się konferencja pt. "Perspektywy badań środowiska geograficznego", która jest skierowana do osób zajmujących się geografią, gospodarką przestrzenną i dziedzinami pokrewnymi, w tym górnictwem.

Głównym celem tegorocznej konferencji jest prezentacja najnowszych wyników badań młodych naukowców (doktorów, doktorantów, studentów), zajmujących się zagadnieniami z zakresu geografii, gospodarki przestrzennej i dziedzin pokrewnych, ze szczególnym uwzględnieniem perspektyw badań nad przemianami środowiska geograficznego.
Dużym atutem VIII OKNMB jest możliwość publikacji swoich wyników w 7. tomie recenzowanej monografii Współczesne problemy i kierunki badawcze, a także w czasopismach Prace Geograficzne (IGiGP UJ) (14 pkt na liście B MNiSW) i Urban Development Issues (8 pkt na liście B MNiSW).
Więcej informacji: http://www.geo.uj.edu.pl/konfe