XV Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Kołobrzeg

W dniach 9 – 12 września 2019 odbędzie się sympozjum, którego celem jest szeroko pojęta wymiana poglądów dotyczących aktualnych i perspektywicznych problemów z dziedziny wymiany ciepła i masy. Obejmuje ona zarówno zakres podstawowy, jak również obszary aplikacyjne. Oferta udziału w Sympozjum kierowana jest do specjalistów z dziedziny wymiany masy i ciepła, jednostek naukowych oraz szkół wyższych.

Zgłoszone Referaty, po wytypowaniu i zrecenzowaniu, będą opublikowane w czasopismach Archives of Thermodynamics. Przewiduje się również publikację w Journal of Mechanical and Energy Engineering oraz wydanie „Book of Abstracts”.

Więcej informacji: http://www.sohamt2019.wm.tu.koszalin.pl/index.html