XXVI Ogólnopolska Akademicka Konferencja Metodyczna Ochrony Środowiska, Katowice

W dniach 4-6 września odbędzie się konferencja, podczas której dojdzie do spotkania specjalistów ochrony środowiska, reprezentujących różne obszary nauki, to niepowtarzalna okazja do zaprezentowania osiągnięć oraz wymiany doświadczeń naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych.

W ramach Konferencji przewidziana jest Sesja Studencka, podczas, której studenci i doktoranci mogą zaprezentować związane z tematyką konferencji referaty i postery.Więcej informacji: http://www.kos.us.edu.pl/