XX Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Zapobieganie zanieczyszczeniu, przekształcaniu i degradacji środowiska", Szczyrk

Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich zajmujących się szeroko pojętą inżynierią i ochroną środowiska - pracowników uczelni i instytutów, doktorantów, pracowników instytucji i służb monitoringu i ochrony środowiska, samorządowców i przedsiębiorców.

W dniach 29-30 listopada odbędzie się konferencja, której tematyka będzie obejmowała:
- technologie i urządzenia w ochronie środowiska,
- metodyki naukowo-badawcze w badaniach środowiskowych,
- gospodarkę odpadami,
- rozwój niekonwencjonalnych źródeł energii,
- ochronę przyrody i kształtowanie krajobrazu,
- zarządzanie środowiskiem i zrównoważony rozwój.
Więcej informacji: http://www.zzs.ath.bielsko.pl/