Zapobieganie zanieczyszczeniu, przekształcaniu i degradacji środowiska, Szczyrk

W dniach 29-30 listopada odbędzie się XX Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Zapobieganie zanieczyszczeniu, przekształcaniu i degradacji środowiska".

Tematyka konferencji obejmuje swoim zakresem:
- technologie i urządzenia w ochronie środowiska,
- metodyki naukowo-badawcze w badaniach środowiskowych,
- gospodarkę odpadami,
- rozwój niekonwencjonalnych źródeł energii,
- ochronę przyrody i kształtowanie krajobrazu,
- zarządzanie środowiskiem i zrównoważony rozwój.

Do udziału w konferencji zaproszone są osoby zajmujące się szeroko pojętą inżynierią i ochroną środowiska, m.in. pracownicy uczelni i instytutów, doktoranci, pracownicy instytucji.
Więcej informacji: www.zzs.ath.bielsko.pl