Decyzje dotyczące stypendium Rektora za wyniki w nauce i dla laureatów

przyznanego w roku akademickim 2018/2019 (semestr zimowy)

będą wydawane w Dziekanacie w dniach 29.11.2018 - 06.12.2018 następująco:

*DECYZJE POZYTYWNE  przy stanowisku nr 2

*DECYZJE NEGATYWNE przy stanowisku nr 1