Egzamin z Drgań

Dnia 10.05.2018 o godz. 16:15 w sali A2 odbędzie się EGZAMIN Z DRGAŃ do którego mogą przystąpić studenci z zaliczonym laboratorium.

Chętni proszeni są o zapisanie się na ten egzamin w sekretariacie Zakładu Mechaniki p. 100B.