Informacja dot przyjęć studentów

Prodziekan ds. dydaktycznych prof. Maciej Jaworski

16.11.2017r. (czwartek) – przyjęcia odwołane