Komunikat dla kandydatów na studia niestacjonarne Politechniki Warszawskiej w roku akademickim 2015_2016

Nie dotyczy kandydatów na studia na Wydziale Architektury.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji decyzje dotyczące przyjęcia na studia niestacjonarne zostaną podjęte przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne w dniu 04.09.2015 r. Około dwóch tygodni po tym terminie, zostaną przydzielone Państwu indywidualne numery kont bankowych, na które będziecie zobowiązani wnosić wszystkie wymagane opłaty. Na Państwa indywidualny numer konta bankowego będziecie wnosić Państwo opłaty przed podjęciem studiów, jak również opłaty wymagane w trakcie studiów.

Zwracamy uwagę, że każde konto związane jest z wydziałem prowadzącym studia, na który zostaliście Państwo przyjęci.

Informacja o indywidualnych numerach kont będzie widoczna po zalogowaniu się w systemie USOSWeb, dostępnym pod adresem: https://usosweb.usos.pw.edu.pl  w sekcji Dla studentów -> Rozliczenia.

W celu zalogowania się do systemu USOSWeb należy podać:

  • login (numer PESEL lub e-mail),
  • dotychczasowe hasło z systemu rekrutacyjnego – w przypadku osób przyjętych na studia  po raz pierwszy. Studenci, którzy posiadali już dostęp do systemu USOSWeb logują się używając dotychczasowych loginu i hasła.

Pierwszą opłatą jaką będziecie Państwo musieli dokonać, to opłata za:

  • wydanie legitymacji studenckiej – 17 zł,
  • wydanie indeksu – 4 zł.

Uwaga: przed dokonaniem wpłaty prosimy upewnić się w Dziekanacie swojego Wydziału czy Wydział pobiera opłaty za indeks.

Opłaty za wydanie legitymacji studenckiej (lub opłaty za legitymację i indeks) należy dokonać na przydzielony Państwu indywidualny numer konta bankowego przed dniem 01.10.2015 r. Warunkiem odebrania legitymacji studenckiej jest wniesienie opłaty za jej wydanie oraz podpisanie w Dziekanacie Wydziału - Umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne. Z treścią umowy można zapoznać się pod adresem internetowym: http://bip.pw.edu.pl/Wewnetrzne-akty-prawne/Dokumenty-Senatu-PW/Uchwaly-Senatu-PW/2014-XLVIII/Uchwala-nr-212-XLVIII-2014-z-dnia-22-10-2014

Opłaty za pierwszy semestr studiów (czesne) należy dokonać na przydzielony Państwu indywidualny numer konta bankowego w terminie 10 dni od daty podpisania Umowy. Wysokość opłat za semestr studiów niestacjonarnych zawiera Decyzja JM Rektora PW nr 65/2015 z dnia 18 maja 2015 r.: http://bip.pw.edu.pl/Wewnetrzne-akty-prawne/Dokumenty-Rektora-PW/Decyzje-Rektora/2015/Decyzja-Rektora-nr-65-2015-z-dnia-18-05-2015

Szczegółowe informacje dotyczące: rodzaju i wysokości opłat, wydawania dokumentów, podpisywania umów (terminy, miejsce) dostępne będą na stronach internetowych i tablicach informacyjnych poszczególnych Wydziałów.

W przypadku pytań lub niejasności prosimy o kontakt z Dziekanatem swojego Wydziału.

 

Dodatkowe informacje o Państwa indywidualnych numerach kont bankowych:

Przydzielony Państwu indywidualny numer konta bankowego nie ulega zmianie podczas studiów i będzie służyć do rozliczeń z Uczelnią. Wgląd do stanu konta będziecie mieli Państwo za pomocą systemu USOSWeb - sekcja Dla studentów -> Rozliczenia, gdzie zobaczycie:

  • wysokość wypłacanych przez Uczelnię stypendiów,
  • wysokość należności od Państwa takich jak m. in. opłata za semestr studiowania, opłata za powtarzanie zajęć, itp.,
  • a także stan rozliczeń (winien/ma).

 

Uwaga

Jeśli Wydział będzie uruchamiał rekrutację uzupełniającą we wrześniu, okres przeprowadzania dodatkowej rejestracji oraz termin podjęcia decyzji, zostaną ogłoszone w oddzielnym komunikacie.