Korekty deklaracji

ruszają w poniedziałek 19 lutego i będą aktywne do 27 lutego br.

W tym okresie po zapisaniu przez Dziekanat korekty (raz dziennie) student może złożyć kolejną.

Studenci, którzy będą deklarowali Seminarium Dyplomowe (inżynierskie, magisterskie), Przygotowanie Pracy Dyplomowej (inżynierskiej, magisterskiej), Praca przejściowa (inżynierska, magisterska) oraz Projekt obliczeniowy proszeni są o deklarowanie tych przedmiotów z numerem katalogowym zakończonym "X".