Obowiązujące progi punktowe

na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

Warunkiem rejestracji na kolejny semestr jest zgromadzenie od początku studiów liczby punktów nie mniejszej niż podana w poniższych tabelach. Liczby te są obniżone w stosunku do nominalnych (30 punktów za semestr). Uzyskanie liczby punktów mniejszej niż nominalna, ale nie mniejszej niż podana w tablicy jest równoważne rejestracji warunkowej.

Studia I-go stopnia

Rejestracja na semestr II III IV V VI VII
Liczba zgromadzonych punktów 22 44 68 102 130 170

  

Studia II-go stopnia

Rejestracja na semestr II III IV
Liczba zgromadzonych punktów 22 50 80

  

Jeżeli liczba uzyskanych punktów jest mniejsza od podanych w tabelach istnieje możliwość złożenia indywidualnego podania do Prodziekana ds. dydaktycznych.

Podanie można złożyć maksymalnie do 01.03.2019r.

application/msword podanie o rejestrację warunkową (24,50 kB, 11/02/2019 11:43)