Odbiór decyzji stypendialnych - stypendia socjalne oraz stypendia specjalne

Od godz. 11:00 w dniu 27.11.2017 (poniedziałek) do 30.11.2017 (czwartek) przy stanowisku nr 2.

Stypendia zostaną wypłacone po wcześniejszym odebraniu decyzji.

Nie odebranie decyzji w podanych terminach skutkuje wstrzymaniem wypłaty stypendium.