Opłaty za niezaliczone przedmioty w semestrze letnim 2016/2017

powtarzane w semestrze zimowym 2017/2018 (idące co semestr)

W dniu 13.11.2017r. zostały naliczone opłaty za powtarzane przedmioty niezaliczone w semestrze letnim 2017 roku

(idące co semestr - typu: Przygotowanie pracy dyplomowej, Seminarium dyplomowe, Praca przejściowa itp.),

które należy uiścić do dnia 11.12.2017r.

.

W momencie dokonania płatności prosimy o przesłanie potwierdzenia wpłaty na poniższy e-mail:

- Power Engineering: iszulc@meil.pw.edu.pl

- studia stacjonarne (oprócz Power Engineering): agnieszka.matejek@meil.pw.edu.pl

.

Podania o rozłożenie płatności na raty należy składać w Dziekanacie do dnia 4 grudnia 2017r.

podanie o rozłożenia na raty (53,84 kB, 21/12/2016 11:01, obiekt)

.

Decyzja 72/2017 Rektora PW z dnia 22.05.2017r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia w roku akademickim 2017/2018.

decyzja (1,51 MB, 8/06/2017 09:28, obiekt)