Opłaty za niezaliczone przedmioty w semestrze letnim 2017/2018

powtarzane w semestrze zimowym 2018/2019 (idące co semestr)

W dniu 08.11.2018r. zostały naliczone opłaty za powtarzane przedmioty niezaliczone w semestrze letnim 2018 roku

(idące co semestr - typu: Przygotowanie pracy dyplomowej, Seminarium dyplomowe, Praca przejściowa itp.),

które należy uiścić do dnia 14.12.2018r.

.

W momencie dokonania płatności prosimy o przesłanie potwierdzenia wpłaty na poniższy e-mail:

- Power Engineering: iszulc@meil.pw.edu.pl

- studia stacjonarne (oprócz Power Engineering): dsmukowska@meil.pw.edu.pl

.

Podania o rozłożenie płatności na raty należy składać w Dziekanacie do dnia 7 grudnia 2018r.

application/pdf podanie (53,84 kB, 8/11/2018 10:40)

.

Decyzja 101/2018 Rektora PW z dnia 26.06.2018r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia w roku akademickim 2018/2019.

application/pdf decyzja (1,71 MB, 8/11/2018 10:41)