Opłaty za niezaliczone przedmioty w semestrze zimowym 2018/2019

powtarzane w semestrze letnim 2018/2019 (idące co semestr)

Ogłoszenie dotyczy na razie tylko studentów będących w systemie Verbis. Studentom studiów II-go stopnia po polsku (system USOS) - opłaty zostaną naliczone w terminie późniejszym - pojawi się stosowne ogłoszenie.

W dniach 16 i 17.04.2019r. zostały naliczone opłaty za powtarzane przedmioty niezaliczone w semestrze zimowym 2019 roku

(idące co semestr - Przygotowanie pracy dyplomowej, Seminarium dyplomowe, Praca przejściowa, Wychowanie fizyczne i inne),

które należy uiścić do dnia 10.05.2019r.

.

W momencie dokonania płatności prosimy o przesłanie potwierdzenia wpłaty na poniższy e-mail:

- Power Engineering: iszulc@meil.pw.edu.pl

- studia stacjonarne (oprócz Power Engineering): dsmukowska@meil.pw.edu.pl

.

Podania o rozłożenie płatności na raty należy składać w Dziekanacie do dnia 10 maja 2019r.

podanie (53,84 kB, 8/11/2018 10:40, obiekt)

.

Decyzja 101/2018 Rektora PW z dnia 26.06.2018r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia w roku akademickim 2018/2019.

decyzja (1,71 MB, 8/11/2018 10:41, obiekt)