Opłaty za powtarzanie Wychowanie Fizycznego

Od semestru letniego 2018/2019 wszyscy studenci powtarzający przedmiot Wychowanie Fizyczne - muszą uiścić opłatę za jego powtarzanie.