Piątek za wtorek

W dn. 30.04.2019 (wtorek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 10/2018 Rektora PW z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie harmonogramu zajęć dydaktycznych w roku akad. 2018/2019 - §1 ust. 4 pkt. 2.