Podania o powtórkę semestru lub przedłużenie złożenia pracy dyplomowej o 3 miesiące

- ostateczny wpłynięcia do Dziekanatu - 03.03.2017r.