Pościg Analiza III - nieuruchomiony

Pościg nie został uruchomiony z powodu zbyt małej liczby chętnych.