Praktyki-urlop

Z powodu mojej nieobecności w dniach: 11.08.-14.08.2014, nie będą w tym czasie przygotowywane dokumenty do praktyk.