Przyjęcia Pani Prodziekan ds. Studenckich

dr inż. Marty Poćwierz w dniu 27.04.2017 są odwołane.