Studenci przyjęci na studia stacjonarne II-go stopnia od sem. 2015L (inż. po MEiLu)

UWAGA STUDENCI, KTÓRZY ZOSTALI PRZYJĘCI

NA STUDIA II-go STOPNIA

OD SEMESTRU LETNIEGO 2014/2015 (kontynuujący studia – po inż. na MEiLu)

 

W dniu 25.02.2015 (środa) w godz. 10:00 - 14:00

Pokój Prodziekanów (pok.127)

zapraszamy po odbiór indeksu, podpisania DECYZJI PRZYJĘCIA

na studia II-go stopnia oraz UMOWY.

 

 

- studenci, którzy ZAZNACZYLI w systemie rekrutacyjnym opcję „wydruk nowej legitymacji” – wnoszą opłatę za indeks i legitymację w wysokości 21 zł.

 

- studenci, którzy NIE ZAZNACZYLI w systemie rekrutacyjnym opcji „wydruk nowej legitymacji” – wnoszą opłatę TYLKO za indeks w wysokości 4 zł.

 

 W tym dniu należy dostarczyć do Dziekanatu potwierdzenie wpłaty oraz zaświadczenie lekarskie.

 

Nr konta bankowego, na który należy dokonać wpłaty:

PEKAO S.A. 08 1240 1053 5111 1130 0010 0091

 

 

Studenci przyjęci bez ciągłości studiów zgłaszają się do Dziekanatu zgodnie z informacją wysłaną mailem.