Studia magisterskie podwójnego dyplomowania

Studia magisterskie podwójnego dyplomowania

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW realizuje projekt pt. „Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów II stopnia – Energetyka Nowej Generacji (New Power Engineering Generation and Energy Markets)” w ramach programu KATAMARAN – Przygotowanie i utworzenie wspólnych studiów II stopnia.

logo

Celem projektu jest: intensyfikacja współpracy naukowej i dydaktycznej, wymiana doświadczeń - edukacja na kierunkach energetycznych, wykorzystanie "best practices", wymiana doświadczeń związanych z sektorem energetycznym danego kraju, zastosowanie nowoczesnych systemów ICT (systemy projektowania 3D, symulatory procesu, systemy sterowania), zwiększenie współpracy międzynarodowej i mobilności studentów.

Rekrutacja na studia już się zaczęła. W lutym 2020 rusza program studiów.

Kontakt: prof. dr hab. inż. Konrad Świrski - konrad.swirski@itc.pw.edu.pl

https://wutkpiplatform.com/pl/studia

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. "Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów", realizowany w ramach Działania 3.3. Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN 16/18.