Stypendia Rektora za wyniki w nauce r.ak.2017/2018

Lista zweryfikowanych wniosków znajduje się na tablicy ogłoszeń przed Dziekanatem oraz pod poniższym linkiem