Stypendia Rektora za wyniki w nauce w semestrze 2019L - lista ostateczna

Podpisywanie decyzji stypendialnych - po pojawieniu się ogłoszenia o terminie odbioru.

application/pdf Lista ostateczna (214,54 kB, 26/03/2019 11:47)