Stypendium Rektora za osiągnięcia, naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe

Studenci, którzy mieli przyznane stypendium Rektora za osiągnięcia, naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe na okres 5 miesięcy i kontynuują naukę na studiach magisterskich II stopnia, proszeni są o złożenie do Dziekanatu (stanowisko nr 2), nowego wniosku z załącznikiem nr 9 (bez ponownego składania załączników dokumentujących osiągnięcia).