Szkolenie z obsługi systemu USOS

W dniu 11.10.2018 r. o godzinie 16:15 w Sali A4 odbędzie się szkolenie dla studentów z obsługi systemu USOS