Termin zerowy egzaminu z Mechaniki Płynów I

Egzamin zerowy z Mechaniki Płynów 1 dla AiR i LiK odbędzie się w sobotę 28 stycznia o godz. 9.15 w sali wykładowej TC-1