Uroczyste przekazanie księgozbioru profesora Kauffmanna

Dnia 8 listopada 2017 r. o godz.10:30 w Bibliotece Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa odbędzie się uroczyste przekazanie księgozbioru profesora Ch. W. Kauffmanna

Charles William Kauffman był profesorem inżynierii lotniczej. Przez wiele lat współpracował z Zakładem Silników Lotniczych Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

Pozostawił po sobie bogaty księgozbiór naukowy. Część księgozbioru zostanie uroczyście przekazana do Biblioteki Wydziału MEiL PW. Książki otrzymaliśmy dzięki uprzejmości  Pani Profesor Carol Kauffman, żony zmarłego profesora oraz staraniom Pana Profesora Piotra Wolańskiego, Pana Profesora Radosława Michałowskiego i Fundacji Dekabana.

Charles William (Bill) Kauffman, 1939-2016

Urodził się w miejscowości Waynesboro, w stanie Pensylwania, w USA. Był profesorem inżynierii lotniczej na Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor, gdzie prowadził wykłady z zakresu spalania, wybuchów, projektowania samolotów oraz kierował wieloma programami badawczymi z zakresu spalania. Jego zainteresowanie procesami spalania doprowadziło do rozwoju prac nad przyczynami oraz zapobieganiem wybuchów pyłów w silosach zbożowych, kopalniach węgla i w zakładach produkcyjnych. Badania prof. Kauffmana przyczyniły się także do opracowania nowych norm przez Narodowy Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (NIOSH) w USA, które miały bezpośredni wpływ na zapobieganie eksplozji pyłów w procesach produkcyjnych produktów spożywczych i farmaceutycznych oraz zwiększały bezpieczeństwo wybuchowe w silosach zbożowych. Wiedza i doświadczenie profesora Kauffmana w zakresie projektowania samolotów sprawiły, iż był cenionym ekspertem od katastrof lotniczych. Współpracował z Federalną Administracją Lotniczą w temacie zapobiegania wybuchom paliwa w zbiornikach samolotów.