W dn. 09.01.2020 (czwartek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w poniedziałek

Zgodnie z Zarządzeniem nr 25/2019 Rektora PW z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie harmonogramu roku akademickiego 2019/2020 - §1 ust. 3 pkt. 2.