Wychowanie Fizyczne IV (ML.NWF4, ML.ANWF4) oraz Wychowanie Fizyczne 1 M (ML.NWF1M, ML.ZNWF1M, ML.ANWF1M)

Dziekanat Wydziału MEiL informuje, że zgodnie z Uchwałą Senatu Politechniki Warszawskiej nr 49/XLIX/2017 z dnia 18/01/2017 nastąpiły zmiany dla przedmiotów nietechnicznych:

  • wychowanie fizyczne dla studentów studiów magisterskich zostało zniesione, dlatego prosimy o niedeklarowanie tego przedmiotu,
  • wychowanie fizyczne IV dla studentów inżynierskich - wymagana decyzja Rady Wydziału

Osoby, które mają zaległy WF1M (studia II-go stopnia) nie muszą go już realizować.

.

Osoby, które mają zaległy WF4 (studia I-go stopnia), do czasu decyzji Rady Wydziału, muszą go realizować.