Wydawanie decyzji stypendium Rektora za wyniki w nauce - semestr letni 2019

Decyzje dotyczące stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznanego w semestrze letnim 2019 będą wydawane w Dziekanacie w dniach 08.04.2019 -12.04.2019.

Stanowiska:

  • Decyzje POZYTYWNE - stanowisko nr 2
  • Decyzje NEGATYWNE – stanowisko nr 3

Informuję, że wypłata świadczeń będzie możliwa po odebraniu przez studenta decyzji przyznanego stypendium. Zgodnie z Regulaminem Stypendialnym studenci, którzy nie odbiorą decyzji, nie otrzymają jego przelewu. Wymóg będzie przestrzegany restrykcyjnie.