Zaawansowane Metody CAD_CAM_CAE (NS655)

Przedmiot oferowany na studiach magisterskich jako „obowiązkowy” dla specjalności KWPI na kierunku MiBM i obieralny (w miarę wolnych miejsc) dla pozostałych specjalności i kierunków studiów magisterskich

Wymagane prerekwizyty: ZSC (NK690).

Obecnie możliwe jest składanie deklaracji na ten przedmiot w systemie komputerowym.

Zapisy na terminy zajęć odbędą się w czasie jednorazowych zebrań w pierwszym tygodniu semestru.  Terminy i miejsce tych zebrań podane zostaną we wrześniu.

Deklaracje wyboru terminu będą przyjmowane wg zasady „kto lepszy ten pierwszy”, to znaczy wg kolejności określonej przez średnią z dotychczasowych studiów. Prawo do zapisu na termin będą mieli studenci, którzy w dniu zapisów znajdą się na „listach zajęciowych”, wygenerowanych przez system rejestracyjny.

 

Prof. S. Bogdański