Zapis konstrukcji – CAD I

Dotyczy studentów II semestru odrabiających zajęcia z przedmiotu: Zapis konstrukcji – CAD I

Zajęcia z tego przedmiotu odbywają się w grupach dziekańskich. Warunkiem koniecznym odrabiania tych zajęć jest posiadanie rejestracji.

Uwaga! Brak zaliczenia Grafiki Inżynierskiej może znacznie utrudnić zaliczenie przedmiotu Zapis Konstrukcji – CAD I.

Ze względu na konieczność wykorzystania laboratorium komputerowego liczebność grup nie może przekraczać dwudziestu czterech osób. Grupy o mniejszej liczebności będą łączone, a o większej będą rozdzielone i częściowo przeniesione na uzgodniony termin.

Na pierwsze zajęcia w sali AC należy przynieść przybory do rysowania (trójkąty, ołówki H i HB) oraz arkusze gładkiego papieru rysunkowego formatu A3.

  

Kierownik przedmiotu
dr inż. Łukasz Lindstedt