Zapis konstrukcji CAD II

Dotyczy studentów kierunku Automatyka i Robotyka odrabiających zajęcia z przedmiotu: Zapis konstrukcji CAD II

Warunkiem odrabiania tego przedmiotu jest posiadanie rejestracji.

Ze względu na konieczność wykorzystania laboratorium komputerowego liczebność grup nie może przekraczać dwudziestu czterech osób.

Przydział do grup na poszczególne terminy zostanie przeprowadzony podczas krótkiego zebrania, które odbędzie się w poniedziałek 19.02 o godz. 8:00 w sali AC1.

Obecność na zebraniu jest obowiązkowa. W razie przewidywanej nieobecności należy przysłać swojego pełnomocnika.

  

Kierownik przedmiotu
dr inż. Łukasz Lindstedt