Zapis konstrukcji – CAD II

Dotyczy studentów III semestru kierunków Lotnictwo i Kosmonautyka oraz  Mechanika i Budowa Maszyn odrabiających zajęcia z przedmiotu: Zapis konstrukcji – CAD II.

Przydział do grup na poszczególne terminy zostanie przeprowadzony w oparciu o listy zapisów dostępne w sekretariacie ZPK (NL257). Wszyscy studenci chcący odrabiać przedmiot zobowiązani są do wpisania się na ww. listy do wtorku 2.10.2018.

Ze względu na konieczność wykorzystania laboratorium komputerowego liczebność grup nie może przekraczać dwudziestu czterech osób.

Warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest posiadanie rejestracji.

Na pierwsze zajęcia w sali AC, należy przynieść: arkusze gładkiego papieru (format A3, A4) przybory do rysowania (ołówki H i HB, trójkąty).
   
Kierownik przedmiotu
dr inż. Łukasz Lindstedt