Zmiana godzin przyjęć Prodziekana ds. dydaktycznych prof. M. Jaworskiego

W dniu dzisiejszym przyjęcia w godzinach 14:00-15:00.