Zmiana godzin przyjęć studentów dr inż. Marta Poćwierz

20.12. 2018 r. – przyjęcia w godzinach 13.30 – 14.30.