Biblioteka w lipcu sierpniu wrześniu

Biblioteka Wydz.MEiL w lipcu, sierpniu, wrześniu czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00