Debata Oksfordzka Kół Naukowych KNE i SKNEN

20 kwietnia 2017 r. o godzinie 18:30 w sali T1 Instytutu Techniki Cieplnej Koło Naukowe Energetyków i Studenckie Koło Naukowe Energetyki Niekonwencjonalnej już po raz szósty wezmą udział w Debacie Oksfordzkiej.

Przedstawiciele organizacji będą się zmagać z tematem elektromobilności, gdyż postawiona teza brzmi: E-mobilty jako odpowiedź na zmiany w strukturze wytwarzania energii elektrycznej w Polsce.

Serdecznie zapraszamy!

http://kne.itc.pw.edu.pl/news/180-debata-oksfordzka-ko-naukowych